Najaarsexpeditie

In sept 2021 gaan we op reis richting Lappland. Ultieme wildernis voor het ontdekken van je oerkracht en je ware ik.

Samen­werkings­partners

Autlook Autlook Brandom, markteting | branding | reclame Extra survival De Ruyters Hoeve Staatsbosbeheer  Yudabo Levenscoach BuitenZin